cms-info 

Sunt de acord ca DAW Benta Romania SRL,  cu sediul in Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 20, judetul Mures, CUI RO13673670, sa prelucreze datele mele introduse pe site-ul www.caparolclub.ro, prin imputernicit Create Direct SRL. Datele vor fi stocate in Romania si nu vor fi distribuite catre terti cu exceptia companiilor implicate in desfasurarea campaniei Caparol Club, pe baza contractelor de furnizare de servicii pentru administrarea campaniei, cu scopul de administrare campanie, achizitie si expediere a premiilor, trimiterea de instiintari cu privire la statusul punctelor si a produselor comandata, informari despre solutiile si produsele DAW Benta Romania si in scop statistic. Furnizori de servicii pentru campania CaparolClub.ro care vor primi datele mele personale sunt:

  • SC Create Direct SRL – imputernici prelucrare date cu caracter personal si funizor se servicii de administrare campanie, raportare statistica
  • SC Mediapost Hit Mail SRL – in scopul furnizarii de servicii in legatura cu trimiterea de informatii referitoare la campania Caparol Club si a produselor DAW Benta Romania, procesarea dovezilor de achizitie si expedierea premiilor din cadrul campaniei
  • Dante International: furnizor de premii si logistica.
  • Urgent Cargus: furnizor servicii logistica

Am citit si imi cunosc drepturile

 • Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Daw Benta Romania, la cererea sa si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de Daw Benta Romania. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de Daw Benta Romania, utilizatorul isi poate exercita acest drept in urmatoarele conditii: adreseaza o cerere catre DPO al Daw Benta Romania, intocmita in forma scrisa, datata si semnata in care va mentiona adresa sa de domiciliu. Cererii ii va atasa o copie, lizibila, a actului sau de identitate.
 • Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cererea sa si in mod gratuit, dupa ca, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor sale, a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului (UE) 2016/679, in special a datelor incomplete, inexacte. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de catre Daw Benta Romania, utilizatorul isi poate exercita acest drept in urmatoarele conditii: va adresa o cerere Daw Benta Romania intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care va mentiona datele asupra carora solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii ii va fi atasata o copie, lizibila, a actului sau de identitate.
 • Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari in scop de marketing direct in numele Daw Benta Romania sau al unui tert, pentru viitor, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de catre Daw Benta Romania, utilizatorul isi poate exercita acest drept fata de Daw Benta Romania in urmatoarele conditii:
   • va inainta o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care va mentiona datele asupa carora isi exercita, justificat, dreptul de opozitie si motivul legat de situatia sa particulara. Cererii ii va fi atasata o copie, lizibila, a actului sau de identitate si se va trimite in atentia persoanei responsabile cu protectia datelor personale din cadrul Daw Benta Romania, dl. Ioan Laszlo.
   • Online, in cadrul platformei
 • Dreptul de portabilitate: dreptul de-si porta datele pesoanele catre un alt operator. In cazul datelor cu caracter personal brute, prelucrate de catre Daw Benta Romania si  Create Direct in cadrul campaniei Caparol Club, utilizatorul isi poate exercita acest drept fata de Daw Benta Romania in urmatoarele conditii:
   • va inainta o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care va mentiona datele asupa carora isi exercita dreptul de portare, numele operatorului catre care se va efectua portarea, CUI-ul acestuia si datele de contact ale DPO-ului de la operatorul catre care se face portarea. Cererii ii va fi atasata o copie, lizibila, a actului sau de identitate si se va trimite in atentia persoanei responsabile cu protectia datelor personale din cadrul Daw Benta Romania, dl. Ioan Laszlo.
 • Dreptul de a retrage consimtamantul: dreptul de a se opune in orice moment,  ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari de orice fel in numele Daw Benta Romania si Create Direct in cadrul campaniei Caparol Club sau al unui tert. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de catre Daw Benta Romania si Create Direct in cadrul campaniei Caparol Club, acestea for fi Anonimizate, utilizatorul nemaiputant accesa platforma folosita in cadrul Caparol Club decat cu un alt consintamant. Utilizatorul isi poate exercita acest drept fata de Daw Benta Romania  in urmatoarele conditii:
   • va inainta o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care va mentiona faptul ca isi retrate consimtamantul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Cererii ii va fi atasata o copie, lizibila, a actului sau de identitate si se va trimite in atentia persoanei responsabile cu protectia datelor personale din cadrul Daw Benta Romania.
   • Online, in cadrul platformei
 • Dreptul de a se adresa justitiei: fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

 

Drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document pentru operatorul Daw Benta Romania si Create Direct, pe de o parte, si fiecare utilizator al platformei furnizata de catre Daw Benta Romania, pe de alta parte, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre solutionare in fata instantelor romanesti.