cms-infoDAW BENȚA ROMANIA - CAPAROL CLUB 2024

1 Mai 2024 – 30 Noiembrie 2024

 

Art. 1. ORGANIZATORII PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorul programului de fidelizare CAPAROL CLUB este S.C. DAW BENȚA România S.R.L., cu sediul social în Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 201, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, Mureș de pe lângă tribunalul Târgu Mureș cu nr. J26/88/2001, C.U.I. RO13673670, reprezentată de Directorul Executiv, Radu Merdari.

Campania este organizata prin intermediul Create Direct SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Siriului nr. 42-46, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/13124/2004, CUI RO 16678558, fiind furnizor de servicii pentru activitatile logistice necesare desfasurarii Programului de fidelizare.

Programul de fidelizare se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la programul de fidelizare.

Organizatorul își rezervă dreptul în cazuri excepționale de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului modificările efectuate, prin intermediul site-ului www.caparolclub.ro cu respectarea unui termen de cel puțin 30 zile.

Art. 2. DURATA SI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelizare CAPAROL CLUB, va fi organizat și se va desfășura în perioada 1 Mai 2024 – 30 Noiembrie 2024 (”Durata Programului”), la nivel national, prin intermediul magazinelor agreate de organizatori /distribuitorilor autorizati / partenerilor Daw Benta Romania S.R.L.– conform Anexei 2 a prezentului Regulament.

Art. 3. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

În cadrul programului (denumite în cele ce urmează ”Produsele Participante”) participă toate produsele comercializate de DAW BENȚA în România, asa cum sunt acestea enumerate in Anexa 3 a prezentului Regulament.

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

În program are dreptul să participe orice persoană fizică, meserias sau utilizator final al Produselor Participante, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii programului, care pe parcursul desfașurării Programului deține un cont pe pagina www.caparolclub.ro , denumită în cele ce urmează “Participant”.

Conturile participanților se crează de către Participant sau de către Organizator, pe baza datelor declarate de către fiecare Participant:

 • fie la momentul contactării telefonice din partea Organizatorului,
 • fie în formularul de înscriere pe care au posibilitatea să îl acceseze gratuit și să îl completeze pe www.caparolclub.ro ;
 • Membrii Caparol Club din anii anterior sunt inscrisi automat.

Fiecare Participant căruia i-a fost creat un cont se consideră înscris în program, indiferent dacă acesta folosește sau nu contul respectiv.

Nu pot participa la acest program de fidelizare angajatii Daw Benta Romania S.R.L. și ai Create Direct S.R.L, sau ai celorlalte companii implicate în organizarea şi desfăşurarea programului de fidelizare, precum si rudele acestora de gradul I si II.

Nu pot participa la acest program de fidelizare distribuitorii, vanzatorii, revanzatorii, companiile ce activeaza in domeniul constructiilor sau in domenii auxiliare constructiilor – si nici angajatii aferenti acestora, adica toti cei care comercializeaza produsele Caparol.

Meserias / Utilizator Final in cadrul prezentului regulament este orice persoană fizică, care dovedeşte că a cumpărat cel putin un Produs Participant in perioada de desfasurare a Programului, din cadrul magazinelor agreate sau de la distribuitorii autorizati conform Anexei 2 la Regulament.

Distribuitor Autorizat este orice distribuitor care are dreptul legal de a efectua comert cu Produsele Participante la acest Program si este agreat de catre Organizatori ca fiind parte a acestui Program.

Dovada utilizarii in mod direct se va face de catre cei vizati mai sus, prin:

- incarcarea / upload pe site–ul / platforma online www.caparolclub.ro a facturii fiscale ce dovedeste achizitia Produselor Participante sau prin trimiterea facturii prin Whats App la numarul 0726 11 00 22.

De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita spre verificare oricand pe perioada campaniei documentele fiscale primite de Participanti la achizitionarea Produselor Participante inscrise in prezenta campanie. Participarea la prezentul program are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanei fizice care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Art. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

Acest program permite tuturor Participantilor sa castige premii prin colectarea facturilor fiscale eliberate la achizitionarea de Produse Participante din Magazinele Participante si raportarea acestora direct in platforma online a Programului, sau trimiterea lor pe WhatsApp, in vederea acumularii de puncte si a comandarii de premii.

Facturile fiscale trebuie incarcate in maxim 90 zile de la emiterea lor, iar facturile emise in perioada 1 Septembrie 2024 – 30 Noiembrie 2024 pot fi incarcate pana la data de 30 Noiembrie 2024, altfel vor fi invalidate.

În acest program de fidelizare vor fi luate în considerare toate achizițiile de produse incluse în Program, de la magazinele partenere Caparol, începând cu 1 Mai 2024 până pe data de 30 Noiembrie 2024, inclusiv.

Participanții vor avea posibilitatea să participe în program prin crearea de către Organizator, a unui cont pe siteul www.caparolclub.ro. Contul de participant poate fi creat si personal prin accesarea site-ului www.caparolclub.ro și completarea formularului de înregistrare. Participantul va primi un SMS de confirmare a înregistrării.

Participantul va desfășura toate activitățile din program pe baza numarului personal de telefon mobil și a parolei alese în cadrul formularului de înscriere. Utilizatorul va accesa site-ul www.caparolclub.ro și se va autentifica în contul creat pe site folosind numarul de telefon mobil personal și parola aleasă în formularul de înscriere. Dupa autentificare în cont, utilizatorul va putea să desfașoare urmatoarele activitați:

 • să încarce/ trimită facturile
 • să comande premii
 • să verifice situația contului.

Punctele se vor câștiga după cum urmeaza:

Fiecare achiziție de minim 70 Ron (fara TVA) de produse Caparol participante/ pe o factura - îi va aduce utilizatorului 1 punct în cadrul platformei de fidelizare, la fiecare 70 de lei cheltuiti.

La nivel de factura, primul punct se acorda intreg iar apoi fractional la 1 zecimala.

De exemplu:

Daca valoarea fara TVA a produselor Caparol este de 69 lei/ factura = 0 puncte

Daca valoarea fara TVA a produselor Caparol este 70 lei/ factura = 1 punct

Daca valoarea fara TVA a produselor Caparol este de 105 lei/ factura = 1.5 puncte

Daca valoarea fara TVA a produselor Caparol este de 133 lei/ factura = 1.9 puncte

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica produsele participante, valoarea achizitiei și punctajul aferent achizitiei acestora, pe parcursul Programului, cu o informare în prealabil către toți Participanții prin intermediul paginii www.caparolclub.ro, cu respectarea unui termen de cel puțin 30 zile.

Pentru a primi punctele aferente produselor achiziționate, participanții trebuie:

 • să își acceseze contul creat pe pagina www.caparolclub.ro

 

 • să încarce factura pe site-ul www.caparolclub.ro secțiunea - ”Castiga puncte” sau să trimită factura prin WhatsApp la numarul: 0726 11 00 22. Pe WhatsApp se accepta doar facturile trimise de pe numerele de telefon cu care Participantii s-au inscris in Caparol Club. Punctele se vor aloca contului care este inregistrat cu acel numar de mobil.

Punctele acumulate de Participanți vor fi actualizate în contul fiecărui participant în aplicația de pe site-ul www.caparolclub.ro, în termen de maxim 5 zile lucrătoare după primirea dovezilor de achiziție a produselor participante la program. Organizatorul recomanda Participantilor care inscriu in program facturi fiscale continand Produse Participante sa acopere pretul de achizitie al acestora, eventualele discount-uri, precum si orice alte detalii despre produsele de pe factura, altele decat cele participante in Program (denumire produs, valoare totala fara TVA a produselor Caparol / factura).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant dovada fizica (factura fiscala in original, integral, nedeteriorat) a achizitiei Produselor Participante in program.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din program orice Participant care are un comportament care poate fi considerat fraudulos sau care aduce prejudicii Programului.

Punctele pot fi folosite în magazinul virtual disponibil pe site-ul www.caparolclub.ro, pe pagina „Catalog premii” .Pe măsură ce se optează pentru anumite premii, din punctajul total al participantului se scade valoarea în puncte pentru produsele pentru care a optat. Premiile alese de participanți din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate pe cheltuiala Organizatorului la adresa persoanei fizice trecută în formularul de inregistrare, în maxim 30 zile lucrătoare de la data selectării (respectiv de la data primirii de către Organizator a comenzii online) și vor fi predate pe baza unui aviz de însoțire a mărfii.

Lista premiilor va fi disponibilă online pe www.caparolclub.ro, sectiunea „Catalog premii”. Lista premiilor poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea produselor și a prețului acestora.

Punctele acumulate de un Participant în cadrul unei luni și neconsumate în luna respectivă se vor reporta și în urmatoarele luni, până la epuizare, dar nu mai tarziu de 31 Decembrie 2024. După această dată, punctele neconsumate devin nule.

 

Facturile fiscale

 • Facturile fiscale sa fie emise de catre magazinele participante in cadrul acestui program (astfel cum sunt acestea specificate in Anexa 1 a prezentului Regulament);
 • Un Participant poate participa de mai multe ori in promotie, dar inscriind facturi fiscale distincte.
 • Facturile fiscale trebuie incarcate in maxim 90 zile de la emiterea lor, iar facturile emise in perioada 01.09.2024 – 30.11.2024 pot fi incarcate pana la data de 30.11.2024, altfel vor fi invalidate.
 • Facturile fiscale, care sa ateste achizitia Produselor Participante in perioada Programului, trebuie pastrate, in stare buna, pentru validarea premiilor.
 • Facturile fiscale trebuie sa fie corect raportate (poza/scan incarcata prin upload in sectiunea speciala a site-ului www.caparolclub.ro sau prin aplicatia Whatsapp la numarul de telefon 0726 11 00 22), in caz contrar sunt respinse de sistem si Participantul nu primeste punctele aferente;
 • Poza/ scanul facturilor fiscale incarcate trebuie sa fie intregi, reale, lizibile;
 • Facturile fiscale sa fie unice, sa nu mai fi fost incarcate anterior de catre user sau de catre un alt user;
 • Facturile fiscale inscrise pe site sunt validate sau invalidate de catre Organizatori in termen de 10 zile de la data transmiterii ;
 • Fiecare factura fiscala poate fi inscrisa si se valideaza de catre sistem o singura data, pentru Participantul care o va inregistra prima data conform datelor furnizate de sistem (an / zi / ora / minute).
 • Orice Participant care va incerca sa inregistreze o factura fiscala inregistrata anterior de un alt Participant nu va putea face acest lucru, indiferent daca va prezenta dovada fizica a achizitiei (factura fiscala) sau folosirii produsului.
 • Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, inscrierea unor numere de facturi fiscale fictive, inscrierea de catre un singur Participant/mai multi Participanti a acelorasi numere de facturi fiscale, cu aceeasi data, din acelasi magazin, inscrierile Participantilor care detin acelasi nume de familie si au inscris aceeasi factura fiscala) poate fi considerata tentativa de sabotare a programului si se poate solda cu eliminarea Participantului/Participantilor in cauza din Program, fara ca Organizatorii sa fie obligati sa-i anunte pe cei invalidati in prealabil. In cazul in care exista suspiciunea de frauda, Organizatorii pot solicita Participantilor sa faca dovada detinerii documentelor fiscale cu care s-au inscris, in original, atat in timpul Programului, cat si ulterior perioadei de inscriere.
 • Un numar de factura fiscala, provenind din acelasi magazin, avand aceeasi data de emitere poate fi inregistrata o singura data in program. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului/Participantilor in cauza din program.
 • Organizatorii isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a programului pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care contul unui Participant atrage atentia prin numarul excesiv de participari, Participantul va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada facturilor de achizitie a Produselor Participante. In cazul in care Participantul refuza sa faca dovada facturilor fiscale pe baza carora s-a inscris in program, acestuia i se va bloca accesul in cadrul Programului si i se vor anula participarile anterioare.
 • Participantii sunt obligati sa pastreze dovada achizitiei Produselor Participante inscrise de acestia in program (factura fiscala) timp de 1 an de zile de la acordarea punctelor si a premiilor aferente, cat si sa dovedeasca oricand (la solicitarea Organizatorului) prin prezentarea fizica a acestor documente inscrierea reala, legitima si de buna credinta a a acestora in program. Avand in vedere ca achizitia Produselor Participante este o conditie a participarii in aceast Program, daca Participantul se afla in imposibilitate sau refuza probarea achizitionarii produselor/ acumularii corecte de puncte, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze de drept punctele acumulate in program, sa solicite restituirea premiilor acordate cat si sa alerteze organele indreptatite, sa suspecteze de frauda informatica orice actiune descrisa anterior, conform art. 249 Noul Cod Penal privind Frauda informatica.
 • De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula comenzile, de a reseta punctele, de a scoate in afara Programului orice Participant care nu poate face dovada fizica (factura fiscala) a achizitiei Produselor Participante inscrise in program. In cazul in care in urma incercarilor de validare nereusite descrise mai sus, daca toate premisele dovedesc ca respectivul Participant poate fi suspectat de frauda informatica sau tentativa de a frauda/ de a sabota cumva Programul, Organizatorul va lua toate masurile legale ce se impun si va anunta organele competente pentru solutionarea acestor situatii.

Art. 6. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca un Participant să poată participa la acest Program și să primească premiile disponibile, acesta trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

 • Să îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;
 • Să achizitioneze în perioada programului produsele participante în program, conform mecanismului descris in art.5 (produse participante Caparol de minim 70 lei, fara TVA/ pe o factura = 1 punct in program) ;
 • Să acumuleze puncte prin înregistrarea în program până la data de 30.11.2024 a facturilor care să dovedească achziționarea de produse participante și care să fie emise exclusiv în perioada 01.05.2024 – 30.11.2024;
 • Să consume punctele acumulate prin comandarea de premii pana la 31 Decembrie 2024, din magazinul virtual „Catalog premii” de pe www.caparolclub.ro;
 • Sa pastreze dovada fizica (factura fiscala) a achizitiei Produselor Participante la Program. Organizatorul are dreptul sa solicite fizic dovada achizitiei Produselor Participante (constand in factura fiscala).

Art. 7. PREMIILE PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Lista de premii se va regăsi pe întreaga perioadă a campaniei pe site-ul www.caparolclub.ro la secțiunea „Catalog premii”.

Lista de premii poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea premiilor în stocurile furnizorilor.

Numărul total al premiilor va fi estimat la sfârșitul Programului, în funcție de numărul de participanți care îndeplinesc condițiile de câștig și de numărul premiilor revendicate.

Valoarea totală a achizitiilor este limitata la suma de 360.000 RON per persoana fizica(cont).

Art. 8. LIMITELE RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI

Organizatorul programului de fidelizare nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, urmatoarele:

8.1. Formularele de înscriere sau comenzi primite după data de finalizare a Programului;

8.2. Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website (de exemplu, dar fără a se limita la) defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului;

8.3. Situațiile în care Participanții înscriu pe pagina web date incorecte, sau achizitioneaza produse de la distribuitori neautorizati Caparol sa participe in aceasta campanie sau produse neparticipante la Program;

8.4. Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Program, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care dorește să se înscrie în Program;

8.5. Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;

8.6. Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Programului Produse Participante în Program insa nu ating pragul minim de 70 lei, fara tva/ pe o factura pentru a primi 1 punct;

8.7. Răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. Produsele vor fi însoțite de certificate de garanție si orice cerere de remediere va fi adresată de către participant direct furnizorului respectivului produs conform termenilor și condițiilor din certificatul de garanție emis de respectivul furnizor;

8.8. Situațiile in care premiul ales de un Participant nu se mai află pe stocul furnizorului la momentul comenzii sau difera pretul;

8.9. Facturile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului ;

8.10. Situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi factura fiscala ;

8.11. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la factura fiscala (exemplu: facturi fiscale fara denumirea specifica a produselor participante sau ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice a acestor materiale.

8.12. Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

Art.9. FORȚA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de forța majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea programului de fidelizare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit este obligat să comunice participanților existența acesteia în termen de 5 zile lucratoare de la apariție.

În înțelesul prezentului regulament constituie caz fortuit printre altele, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele evenimente:

 • pierderea bazelor de date;
 • avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiilor;
 • erori de tipărire, inclusiv produse prin eroare umană;
 • tentative de fraudă ale mecanismului programului de fidelizare prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 • orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Art. 10. LITIGII ȘI FRAUDE

În eventualitatea unor litigii apărute între organizator și participanții la campanie, aceștia vor încerca să le soluționeze în primul rând pe cale amiabilă.

Organizatorul nu iși asumă nicio răspundere și nu va fi parte în disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale care dovedesc achiziția produselor participante în Program.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, organizatorul va sesiza organele competente.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

Art. 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul S.C. DAW BENȚA România S.R.L. se obligă să calculeze și să vireze, dacă va fi cazul, impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către Participanți, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 12. REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit pe întreaga perioadă a programului de fidelizare oricărui solicitant pe web-site-ul www.caparolclub.ro sau pe adresa contact@caparolclub.ro.

Orice informatie legata de inscrierea in acest program, acumularea de puncte sau comandarea de premii o pot transmite prin intermediul adresei de email contact@caparolclub.ro.

Art. 13. ÎNCETAREA PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Prezentul Program poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră sau caz fortuit sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea Programului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisă de lege.

Art. 14. DIVERSE

Orice Participant care dorește să reclame fapte legate de desfășurarea Programului este încurajat să se adreseze imediat după constatarea faptei pe care dorește să o reclame Organizatorului S.C. DAW BENȚA România S.R.L., la adresa Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 201, Jud. Mures, sau pe e-mail la adresa contact@caparolclub.ro.

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Programului de fidelizare

“CAPAROL CLUB” (“Programul”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Programului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. DAW BENȚA România S.R.L., cu sediul social în Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 201, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, Mureș de pe lângă tribunalul Târgu Mureș cu nr. J26/88/2001, C.U.I. RO13673670, (denumita in continuare "Operatorul"), prin intermediul Create Direct SRL cu sediul in Bucuresti, str. Siriului nr. 42-46, etajul 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13124/2004, CUI RO16678558, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”) .

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

S.C. DAW BENȚA România S.R.L., cu sediul social în Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 201, Mures, telefon: 0265.320.354, email: office@caparol.ro.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

 

In cadrul Programului, Operatorul, prin intermediul persoanei imputernicite, va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume si prenume;
 2. Email;
 3. Data nasterii;
 4. Adresa de livrare (strada, numar, bloc, scara, apartament, oras, judet);
 5. Parola;
 6. Companie;
 7. CUI;
 8. Nr. Orc;
 9. Numar de telefon;
 10. Ocupatie;
 11. Experienta profesionala;
 12. Imagine/ poza de profil.

 

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Program vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 1. organizarii si desfasurarii Programului;
 2. expedierii premiilor revendicate in cadrul programului de loializare;
 3. desemnarii si validarii castigatorilor;
 4. atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;
 5. dovedirii indeplinirii tuturor obligatiilor rezultate din prezentul regulament in cadrul Programului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate ca urmare a organizarii prezentului Program nu va fi extinsa si la alte scopuri, cu exceptia cazului in care o dispozitie legala imperativa prevede acest lucru.

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii obligatiilor rezultate din organizarea Programului, a indeplinirii obligatiilor legale ce revin Operatorului (obligatii fiscale, financial contabile si de arhivare), precum si in temeiul interesului legitim al Operatorului (acordarea si livrarea premiilor), in temeiul consimtamantului prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Programului de catre Operator prin intermediul Imputernicitului Create Direct SRL, nu vor fi transmise unor terte persoane, cu exceptia companiei Mediapost Hit Mail SA si companiei de curierat (pe baza contractelor de furnizare de servicii pentru administrarea Programului), precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul sau Imputernicitul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor inscrisi in Program, dar considerati inactivi (nu au incarcat facturi si nu au achizitionat premii) vor fi stocate de catre Imputernicit pe toata durata Programului si pe o perioada de 3 ani de la finalizarea programului de loializare.

Datele cu caracter personal ale Participantilot activi (au incarcat facturi si au achizitionat premii), vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale participantilor la Program vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 3 ani de la incheierea Programului, ele fiind utilizate in aceasta perioada, conform scopului pentru care au fost colectate.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Programului, urmatoarele drepturi:

 

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitatea datelor;
 8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 9. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau de a se adresa justitiei.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa: S.C. DAW BENȚA România S.R.L., cu sediul social în Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 201 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: contact@caparolclub.ro.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Program pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Programului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul/Subimputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului/Subimputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul/Imputernicitul/Subimputernicitul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate, in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Program. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Program, participantii sunt informati cu privire la necesitatea furnizarii datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile implicate in organizarea prezentului Program, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul exclusiv al participarii la Program, identificarii, validarii, inmanarii si primirii premiului.

Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane care, prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatie cu aceasta. Aceste persoane isi asuma obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

Imputernicitul va prelucra datele conform instructiunilor Organizatorului, in calitatea sa de operator.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament, oricand pe durata desfasurarii Programului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Programului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintati cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Organizatorul, Imputernicitul si Subimputernicitul se obliga sa prelucreaze datele cu caracter personal in conformitate cu principiile prevazute de legislatia in vigoare, si anume: principiul legalitatii, echitatii si transparentei, principiul limitarilor legate de scop si de stocare, principiul minimizarii datelor, principiul exactitatii, precum si principiul integritatii si confidentialitatii.

 

Anexa 2 – Lista magazinelor participante

 

Nr.

Parteneri Caparol Club

1

A&D Color SRL

2

Altamira SRL

3

Ambient

4

APC Universal Partner

5

APJM SRL

6

Arabesque

7

Arnold SRL

8

Articolor SRL

9

Bamati SRL

10

Betiluna SRL

11

Borodi Construct Select

12

Business N. CO. Solutions SRL

13

C.M. Trust Arhidesign SRL

14

Calin & Bartas construct SRL

15

Caprice SRL

16

Cipcos Mar Complex SRL

17

Cleo&Ale SRL

18

Color Plus SRL

19

Consimat Serv SRL

20

Constil International SRL

21

Contranscomp SRL

22

Crisada Grup Distribution SRL

23

Daw Benta

24

Deco Color House SRL

25

Dedeman

26

Domino Construct SRL

27

Domus Stil Arhitectural SRL

28

Dosamif SRL

29

El Preda SRL

30

Emalt SRL

31

Euro Profesional Construct SRL

32

EXPERT AMBIENT DECOR SRL

33

Faith SRL

34

Ficus Impex SRL

35

Gapal 75 SRL

36

Gopo SRL

37

Goro Liub SRL

38

Granada Agroconstruct Impex SRL

39

Grosshaden Construct SRL

40

Ind Cema International SRL

41

Jade Euroinvest SRL

42

Macon Distribution SRL

43

Marlys Company

44

Masiv Partener Grup SRL

45

Mater Com SRL

46

MAX SRL

47

Media Pro SRL

48

Miral Com SRL

49

Mondial Construct SRL

50

Noua Tei Com SRL

51

NOV Ambient SRL

52

Paunyx Invest Company SRL

53

Prim Decor SRL

54

PROMOTION GRUP SRL

55

Progopo Impex SRL

56

Purice Petrica II

57

Ramilgips SRL

58

Recobol SRL

59

RFN Decor SRL

60

Rogalaxy SRL

61

Roka Top Design SRL

62

Romdecor SRL

63

Serstill SRL

64

Signal Roof SRL

65

Siracusa SRL

66

SL Trust Construct SRL

67

Talmabau SRL

68

Tazole Color SRL

69

Termoconstruct SRL

70

Terrahaus SRL

71

Timaos SRL

72

Tivoli Impex SRL

73

Trevi

74

VDT Construct Impex SRL

75

VIVA SRL

76

Wood & Alu Profiles SRL

77

Yaco Grup Construct SRL

78

Zece SRL

 

 

Anexa 3 – Lista produselor participante

Nume Produs Participant

MeasuringUnitName

Capalac PU-Alkyd Gloss Basis S 0,92 Ltr.

CUT 0.92 L

Capalac PU-Alkyd Satin Basis S 0,92 Ltr.

CUT 0.92 L

Capalac PU-Alkyd Satin Basis T 0,92 Ltr.

CUT 0.92 L

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis T 9,6 Ltr.

GAL 9.6 LT

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis W 700 ML

CUT 0.7 L

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis W 9,6 Ltr.

GAL 9.6 LT

Capamix Capacryl PU-Satin Basis M 2.4 lt

CUT 2.4 L

Capamix Capacryl PU-Satin Basis W 2.4 lt

CUT 2.4 L

Capamix Capacryl PU-Vorlack Basis M 700 ml

CUT 0.7 L

Capamix Capadur Color Wetterschutzfarbe Basis 3 700 ml

CUT 0.7 L

Capamix Capadur Wetterschutzfarbe NQG basis 3 2.4 lt

CUT 2.4 L

CLAC mix PU-Alkyd Satin Basis S 2,3 LT

GAL 2.30 L

CX Acryl Haus-Lack 2000 9.6 lt

CUT 9.6 L

CX Acryl Haus-Lack 2000 B1 0,6 lt

CUT 0.6 L

CX Acryl Haus-Lack 2000 B1 Code 431 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl Haus-Lack 2000 B2 Code 432 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl Haus-Lack 2000 B3 Code 433 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl Haus-Lack 2000 B4 Code 434 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl Haus-Lack 2000 B5 0,6 lt

CUT 0.6 L

CX Acryl Haus-Lack 2000 B5 9,6 lt

CUT 9.6 L

CX Acryl Haus-Lack 2000 B5 Code 435 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl Haus-Lack 2000 B6 Code 436 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl Haus-Lack 2000 B7 Code 437 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl- Seidenglanzlack B1 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl- Seidenglanzlack B2 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl- Seidenglanzlack B3 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl- Seidenglanzlack B4 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl- Seidenglanzlack B5 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl- Seidenglanzlack B6 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Acryl- Seidenglanzlack B7 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Capacryl PU-Gloss Basis 1 2.4 lt

BUC

CX Capacryl PU-Gloss Basis 5 2.4 lt

BUC 2.4 L

CX Capacryl PU-Gloss Basis 5 9.6 lt

GAL 9.6 LT

CX Capacryl PU-Gloss Basis M 2.4 lt

CUT 2.4 L

CX Capacryl PU-Gloss Basis M 2.4 lt

BUC 2.4 L

CX Capacryl PU-Gloss Basis M 2.4 lt_Copy

BUC 2.4 L

CX Capacryl PU-Gloss Basis T 2.4 lt

CUT 2.4 L

CX Capacryl PU-Gloss Basis W 2,4 Ltr.

CUT 2.4 L

CX Capacryl PU-Satin B5 2,4 lt.

CUT 2.4 L

CX Capacryl PU-Satin Basis 1 2.4 lt.

BUC

CX Capacryl PU-Satin Basis 5 9.6 lt

GAL 9.6 LT

CX Capacryl PU-Satin Basis M 2.4 lt.

BUC

CX Capacryl PU-Satin Basis T 2.4 lt

CUT 2.4 L

CX Capacryl PU-Vorlack Basis 5 2.4 lt

CUT 2.4 L

CX Capadur Color Wetterschutzfarbe B1 Weiss 0,7 lt

CUT 0.7 L

CX Capadur Color Wetterschutzfarbe B1 Weiss 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Capadur Color Wetterschutzfarbe B2 Halbweiss 0,7 lt

CUT 0.7 L

CX Capadur Color Wetterschutzfarbe B2 Halbweiss 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Capadur Color Wetterschutzfarbe B3 Palisander Braun 0,7 lt

CUT 0.7 L

CX Capadur Color Wetterschutzfarbe B3 Transparent 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX Capadur Color Wetterschutzfarbe B3 Transparent Blankenbraun 2,4 lt

CUT 2.4 L

CX CC PU-Gloss Basis M 350 ML

CUT 350 ml

CX CC PU-Gloss Basis T 350 ML

CUT 350 ml

CX CC PU-Gloss Basis T 700 ML

CUT 0.7 L

CX CC PU-Gloss Basis W 350 ML

CUT 350 ml

CX CC PU-Satin Basis M 350 ML

CUT 350 ml

CX CC PU-Satin Basis M 9,6 Ltr.

GAL 9.6 LT

CX CC PU-Satin Basis T 350 ML

CUT 350 ml

CX CC PU-Satin Basis T 700 ML

CUT 0.7 L

CX CC PU-Satin Basis T 9,6 LT

CUT 9.6 L

CX CC PU-Satin Basis W 350 ML

CUT 350 ml

CX CC PU-Satin Basis W 700 ML

CUT 0.7 L

CX CC PU-Satin Basis W NEU 9,6 LT

CUT 9.6 L

CX CC PU-Vorlack Basis M 2,4 LT

CUT 2.4 L

CX CC PU-Vorlack Basis M 350 ML

BUC 350 ML

CX CDUR Color Basis 3 9,6 LT

CUT 9.6 L

CX Hochglanzlack B1 0,75 lt

CUT 0.75 L

CX Hochglanzlack B1 3 lt

CUT 3 L

CX Hochglanzlack B2 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Hochglanzlack B2 3 lt

CUT 3 L

CX Hochglanzlack B3 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Hochglanzlack B3 3 lt

CUT 3 L

CX Hochglanzlack B4 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Hochglanzlack B4 3 lt

CUT 3 L

CX Hochglanzlack B5 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Hochglanzlack B5 3 lt

CUT 3 L

CX Hochglanzlack B6 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Hochglanzlack B6 3 lt

CUT 3 L

CX Hochglanzlack B7 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Hochglanzlack B7 3 lt

CUT 3 L

CX Hochglanzlack B8 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Hochglanzlack B8 3 lt

CUT 3 L

CX Seidenlatex B2 Code 476 14 kg

GAL 14 KG

CX Seidenlatex B3 Code 474 14 kg

GAL 14 KG

CX Seidenmattlack B1 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Seidenmattlack B1 3 lt

CUT 3 L

CX Seidenmattlack B2 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Seidenmattlack B2 3 lt

CUT 3 L

CX Seidenmattlack B3 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Seidenmattlack B3 3 lt

CUT 3 L

CX Seidenmattlack B4 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Seidenmattlack B4 3 lt

CUT 3 L

CX Seidenmattlack B5 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Seidenmattlack B5 3 lt

CUT 3 L

CX Seidenmattlack B6 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Seidenmattlack B6 3 lt

CUT 3 L

CX Seidenmattlack B7 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Seidenmattlack B7 3 lt

CUT 3 L

CX Seidenmattlack B8 0,75 lt

BUC 0.75 L

CX Seidenmattlack B8 3 lt

CUT 3 L

CX Seidenmattlack RAL 1013 3 lt

CUT 3 L

EXC Capadur ParkettLack SM 2,5 lt

CUT 2.5 L

EXC CDUR ImpragnierLasur Walnus 200 ltr

BUTOI 200 L

EXC CDUR Primer Aqua 2,5 lt

GAL 2.5 L

SOTON Capamix Capacryl PU-Satin 2,5 LT

CUT 2.5 L

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis 1 1 Lt

CUT 1 L

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis 5 0.9 lt

CUT 0.9 L

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis M 0.98 lt

CUT 0.98 L

Capamix Capacryl PU-Satin Basis M 0.98 lt

CUT 0.98 L

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis 1 2,4 Ltr.

CUT 2.4 L

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis 1 700 ml

CUT 0.7 L

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis 5 2,4 Ltr.

CUT 2.4 L

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis 5 700 ml

CUT 0.7 L

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis M 2,4 Ltr.

CUT 2.4 L

Capamix Capacryl PU-Gloss Basis M 700 ml

CUT 0.7 L

Capamix Capacryl PU-Satin Basis 1 1 lt

CUT 1 L

Capamix Capacryl PU-Satin Basis 1 700 ml

CUT 0.7 L

Capamix Capacryl PU-Satin Basis 5 0.9 lt

CUT 0.9 L

Capamix Capacryl PU-Satin Basis 5 2,4 Ltr.

CUT 2.4 L

Capamix Capacryl PU-Satin Basis 5 700 ml

CUT 0.7 L

Capamix Capacryl PU-Satin Basis M 700 ml

CUT 0.7 L

CX Capacryl PU-Satin Basis 1 2.4 lt

CUT 2.4 L

CX Capacryl PU-Satin Basis M 2.4 lt

CUT 2.4 L

Capamix Amphisilan NQG Basis 3 11.75 lt

GAL 11.75 L

Capamix Sylitol NQG Basis 3 11.75 ltr

GAL 11.75 L

Capamix ThermoSan Basis 1 12,5 lt

GAL 12.5 L

Capamix ThermoSan NQG Basis 1 12,5 Ltr.

GAL 12.5 L

Capamix ThermoSan NQG Basis 3 11,75 lt

GAL 11.75 L

CX Amphisilan B2 Code 668 16 kg

GAL 16 KG

CX CarboSol Fassadenfarbe Basis 1 12.5 lt

GAL 12.5 L

CX Muresko SilaCryl Basis 1 12,5 Liter

GAL 12.5 L

CX Muresko SilaCryl Basis 2 12,5 LT

GAL 12,5 L

CX Muresko Silacryl Basis 2 2,5 LT

GAL 2.5 L

CX Muresko SilaCryl Basis 3 11,75 Liter

GAL 11.75 L

CX Muresko SilaCryl Basis 3 2,35 lt

GAL 2.35 L

CX SilaClean Fasseadenfarbe Basis 1 12.5 lt

GAL 12.5 L

CX SilaClean Fasseadenfarbe Basis 3 11.75 lt

GAL 11.75 L

CX Sylitol Finish 16 kg

GAL 16 KG

EXC Amphibolin 2000 MOE B1 2,5 L

GAL 2.5 L

EXC Amphibolin 2000 MOE B1 5 Lt

GAL 5 L

EXC Amphibolin 2000 MOE B2 2,5 L

GAL 2.5 L

EXC Amphibolin 2000 MOE B2 5 Lt

GAL 5 L

EXC Amphibolin 2000 MOE B3 2,5 L

GAL 2.5 L

EXC Amphibolin 2000 MOE B3 5 Lt

GAL 5 L

EXC Amphibolin Basis 1 10 lt

GAL 10 L

EXC Amphibolin Basis 1 2,5 lt

GAL 2.5 L

EXC Amphibolin Basis 1 5 lt

GAL 5 L

EXC Amphibolin Basis 2 10 lt

GAL 10 L

EXC Amphibolin Basis 2 2,5 lt

GAL 2.5 L

EXC Amphibolin Basis 2 5 lt

GAL 5 L

EXC Amphibolin Basis 3 2,35 lt

GAL 2.35 L

EXC Amphibolin Basis 3 4,7 lt

GAL 4.7 L

EXC Amphibolin Basis 3 9,4 lt

GAL 9.4 L

EXC Amphibolin MOE B3 1,175L

GAL 1.175 L

EXC Amphibolin MOE Basis 2 1,25 L

GAL 1,25 L

EXC Amphisil MOE Basis 1 10 lt

GAL 10 L

EXC Amphisil MOE Basis 2 10 lt

GAL 10 L

EXC AmphiSilan Basis 1 10 lt

GAL 10 L

EXC AmphiSilan Basis 2 10 lt

GAL 10 L

EXC Amphisilan Plus B3 9,4 lt

GAL 9.4 L

EXC AmphiSilan Plus MOE B1 2,500 Lt

GAL 2.5 L

EXC AmphiSilan Plus MOE B1 5 Lt

GAL 5 L

EXC AmphiSilan Plus MOE B3 2,35 Lt

GAL 2.35 L

EXC AmphiSilan Plus MOE B3 4,7 Lt

GAL 4.7 L

EXC Cap-elast Phase 2 We1 B1 10L

GAL 10 LT

EXC Muresko-plus Basis 1 2,5 lt

GAL 2.5 L

EXC Muresko-plus Basis 3 2,5 lt

GAL 2.5 L

EXC Sylitol Finish Basis 3 9,4 lt

GAL 9.4 L

EXC Sylitol-Finish MOE B1 2,5 Lt

GAL 2.5 L

EXC SylitolFinish MOE B1 5 Lt

GAL 5 L

EXC Sylitol-Finish MOE B3 2,35 lt

GAL 2.35 L

EXC ThermoSan Basis X1 MOE 10,000 Lt

GAL 10 LT

EXC ThermoSan MOE Basis 3 4.7 lt

GAL 4.7 L

EXC Thermosan MOE basis 3 9.4 lt

GAL 9.4 L

EXL Amphibolin 2000 Basis 1 10 lt

GAL 10 L

EXL Amphibolin 2000 Basis 2 10 lt

GAL 10 L

EXL Amphibolin 2000 Basis 3 10 lt

GAL 10 L

EXL Amphisil Basis 1 10 lt

GAL 10 L

EXL Amphisil Basis 2 10 lt

GAL 10 L

EXL Cap-elast Phase 2 Basis 1 10 lt

GAL 10 L

EXL Cap-elast Phase 2 Basis 2 10 lt

GAL 10 L

EXL Cap-elast Phase 2 Basis 3 10 lt

GAL 10 L

EXL Muresko-plus Basis 1 10 lt

GAL 10 L

EXL Muresko-plus Basis 1 5 lt

GAL 5 L

EXL Muresko-plus Basis 2 10 lt

GAL 10 L

EXL Muresko-plus Basis 2 2,5 lt

GAL 2.5 L

EXL Muresko-plus Basis 2 5 lt

GAL 5 L

EXL Muresko-plus Basis 3 10 lt

GAL 10 L

EXL Muresko-plus Basis 3 5 lt

GAL 5 L

EXL Sylitol-Finish Basis 1 10 lt

GAL 10 L

Carbosil FassadenFarbe Baza 1 10 lt

GAL 10 L

Carbosil FassadenFarbe Baza 1 15 lt

GAL 15 L

Carbosil FassadenFarbe Baza 1 2.5 lt

GAL 2.5 L

Carbosil FassadenFarbe Baza 3 14,1 lt

GAL 14,1 L

Carbosil FassadenFarbe Baza 3 2.35 lt

GAL 2.35 L

Carbosil FassadenFarbe Baza 3 9.4 lt

GAL 9.4 L

CX Muresko Plus Baza 1 1000 lt

BUTOI 1000 L

CX Muresko Plus baza 3 1 kg

KG

CX Muresko-plus Baza 1 10 lt

GAL 10 LT

CX Muresko-plus Baza 1 15 lt

GAL 15 L

CX Muresko-plus Baza 1 2.5 lt

GAL 2.5 L

CX Muresko-plus Baza 2 14.7 lt

GAL 14.7 L

CX Muresko-plus Baza 2 2.45 lt

GAL 2.45 L

CX Muresko-plus Baza 2 9.8 lt

GAL 9,8 L

CX Muresko-plus Baza 3 14.1 lt

GAL 14,1 L

CX Muresko-plus Baza 3 2.35 lt

GAL 2.35 L

CX Muresko-plus Baza 3 9.4 lt

GAL 9.4 L

CX Super Fassadenfarbe 10 lt

GAL 10 L

CX Super Fassadenfarbe 5 lt

GAL 5 L

GR Capamix Amphicryl B1 0,7 l

CUT 0.7 L

GR Capamix Amphicryl B1 10 l

GAL 10 L

GR Capamix Amphicryl B1 2,5 lt

GAL 2.5 L

GR Capamix Amphicryl B2 0,686 l

CUT 0.686 L

GR Capamix Amphicryl B2 2,45 l

GAL 2.45 L

GR Capamix Amphicryl B2 9,8 l

GAL 9,8 L

GR Capamix Amphicryl B3 0,658 l

CUT 0.658 LT

GR Capamix Amphicryl B3 2,35 l

GAL 2.35 L

GR Capamix Amphicryl B3 9,4 l

GAL 9.4 L

NOU CX SuperFassadenfarbe 10 lt

GAL 10 L

NOU CX SuperFassadenfarbe 15 lt

GAL 15 L

NOU CX SuperFassadenfarbe 2.5 lt

GAL 2.5 L

NOU CX SuperFassadenfarbe 28 lt

GAL 28 L

NOU CX SuperFassadenfarbe 5 lt

GAL 5 L

Capamix CapaSilan Basis 12.5 lt

GAL 12.5 L

Capamix CG Indeko GEO Basis 1 12,5 lt DE

GAL 12.5 L

Capamix CG Indeko GEO Basis 3 11.75 lt DE

GAL 11.75 L

Capamix Latex Satin 20 Basis 1 12.5Lt

BUC 12.5 L

Capamix Latex Satin 20 Basis 2 12.5Lt

BUC 12.5 L

Capamix Latex Satin 20 Basis 3 11.75 Lt

GAL 11.75 L

Capamix PremiumClean Basis 2 5 lt

GAL 5 L

Capamix PremiumClean Basis 2 12.5 lt

GAL 12.5 L

Capamix PremiumColor basis 3 1.175 lt

GAL 1.175 L

Capamix PremiumColor Basis 3 11,75 Ltr.

GAL 11.75 L

Capamix PremiumColor basis 3 2.35 lt

GAL 2.35 L

Capamix PremiumColor Basis 3 7.05 lt

GAL 7,05 L

Capamix Sylitol Bio-Innenfarbe Basis 3 11,75 LT

GAL 11.75 L

CX Amphibolin 2000 Neu B1 Code 964 16 kg

GAL 16 KG

CX Capasan B1 12,5 lt

GAL 12.5 L

CX CapaSilan Basis 1 7,5 LT

GAL 7,5 LT

CX INDEKO-PLUS BASIS 2 KF 12,5 LT

GAL 12.5 L

CX Latex Gloss 60 B1 12,5 Lt

GAL 12.5 L

CX Latex Satin 20 Basis 3 4,7 lt

GAL 4.7 L

CX NespriSilan B1 12,5 LT

GAL 12,5 L

CX Reinigungsmittel fur Tonanlagen 2.5 lt

CUT 2.5 L

CX SYL Bio-Innenfarbe Basis 1 2,5 LT

GAL 2.5 L

CX SYL Bio-Innenfarbe Basis 1 7,5 LT

GAL 7,5 LT

CX SYL-Finish Basis 3 1,175 LT

BUC 1,175 Lt

CX Sylitol Bio Innenfarbe Basis 12,5 lt

GAL 12.5 L

CX Sylitol Finish Basis 3 11,75 lt

GAL 11.75 L

EXC Capagrund MOE 10 lt

GAL 10 L

EXC CapaSilan WE1 2,5 LT

GAL 2.5 L

EXC Indeko-plus Basis 1 5 lt

GAL 5 L

EXC Indeko-Plus Basis 2 2,5 lt

GAL 2.5 L

EXC Indeko-plus Basis 3 2,35 lt

GAL 2.35 L

EXC Indeko-plus Basis 3 4,7 lt

GAL 4.7 L

EXC Indeko-plus Basis 3 5 lt

GAL 5 L

EXC Indeko-plus Basis 3 9,4 lt

GAL 9.4 L

EXC Indeko-plus Basis X1 2,5 lt

GAL 2.5 L

EXC INDEKO-PLUS KF B1 SB 10 LT

GAL 10 LT

EXC INDEKO-PLUS KF B1 SB 2,5 LT

GAL 2.5 L

EXC Indeko-plus MOE Basis 2 5 lt

GAL 5 L

EXC Indeko-plus NEU B3 WE4 2,35 lt

GAL 2.35 L

EXC Indeko-plus NEU B3 WE4 9,4 LT

GAL 9.4 L

EXC Malerit Basis 1 5 lt

GAL 5 L

EXC Malerit Basis 2, 5 lt

GAL 5 L

EXC Malerit Basis 3 4,7 lt

GAL 4.7 L

EXC Malerit Basis 3 5 lt

GAL 5 L

EXC Malerit Basis 3 9,4 lt

GAL 9.4 L

EXC Malerit MOE Basis 1 10 liter

GAL 10 L

EXC Malerit MOE Basis 1 2,5 liter

GAL 2.5 L

EXC Malerit MOE Basis 2, 2,5 liter

GAL 2.5 L

EXC Malerit MOE Basis 3 2,35 liter

GAL 2.35 L

EXC Malerit MOE Basis 3 2,5 liter

GAL 2.5 L

EXC Mattlatex We4 5 l

GAL 5 L

EXC Mattlatex We4 2.5 lt

GAL 2.5 L

EXC Premiumclean B1 WE1 2,5 LT

GAL 2.5 L

EXC Samtprimer WE2 B1 10 lt

GAL 10 L

EXC Seidenlatex Basis 3 9,4 lt

GAL 9.4 L

EXC SeidenLatex MOE B1 5 Lt

GAL 5 L

EXC SeidenLatex MOE B2 5 Lt

GAL 5 L

EXC Seidenlatex MOE B3 2,35 lt

GAL 2.35 L

EXC Seidenlatex MOE B3 4,7 lt

GAL 4.7 L

EXC SeidenLatex MOE B3 5 Lt

GAL 5 L

EXC Seidenlatex MOE BX1 2,5 Lt

GAL 2.5 L

EXC Seidenlatex MOE BX2 2,5 Lt

GAL 2.5 L

EXC Seidenlatex MOE BX3 2,5 Lt

GAL 2.5 L

EXC SeidenMattex WE4 B1 2,5 lt

GAL 2.5 L

EXC SeidenMattex WE4 B3 2.35 lt

GAL 2.35 L

EXL CapaColor B1 PL 10 lt

GAL 10 LT

EXL CapaColor B3 PL 4,7 lt

GAL 4.7 L

EXL Indeko-plus Basis 1 10 lt

GAL 10 L

EXL Indeko-plus Basis 2 10 lt

GAL 10 L

EXL Indeko-Plus XP Basis X1 5 lt

GAL 5 L

EXL Indeko-Plus XP Basis X3 2,5 lt

GAL 2.5 L

EXL Malerit Basis 2 10 lt

GAL 10 L

EXL SAMTEX 20 ELF B1 XRPU 10 Lt

GAL 10 LT

EXL SAMTEX 3 ELF B1 XRPU 10 Lt

GAL 10 LT

EXL Samtex 7 XRPU Basis X1 10 lt

GAL 10 L

EXL Samtex 7 Basis X1 XPU 2.5 lt

GAL 2.5 L

EXL Samtex 7 XPU Basis X1 5 lt

GAL 5 L

EXL Samtex 7 XR Basis X1 5 lt

GAL 5 L

EXL Samtex 7 XR Basis X2 5 lt

GAL 5 L

EXL Samtex 7 XRPU Basis X3 10 lt

GAL 10 L

EXL Samtex10 B1 10 lt

GAL 10 LT

EXL SAMTEX10 B3 XRPU 9,4 LT

GAL 9.4 L

EXL Samtex20 ELF B2 XRPU 10 LT

GAL 10 L

EXL Samtex20 ELF B2 XRPU 2,5 LT

GAL 2.5 L

EXL Samtex20 ELF B2 XRPU 5 LT

GAL 5 L

EXL Samtex3 ELF B1 XRPU 15 LT

GAL 15 L

EXL Samtex3 ELF B1 XRPU 2,5 LT

GAL 2.5 L

EXL Samtex3 ELF B1 XRPU 5 LT

GAL 5 L

EXL Samtex3 ELF B3 XRPU 2,35 LT

GAL 2.35 L

EXL Samtex3 ELF B3 XRPU 4,7 LT

GAL 4.7 L

EXL Samtex3 ELF B3 XRPU 9,4 LT

GAL 9.4 L

EXL Samtex7 Basis X3 XR 5 lt

GAL 5 L

EXL Samtex7 E.L.F Basis 1 XRPU 10 lt

GAL 10 LT

EXL Samtex7 E.L.F Basis 1 XRPU 5 lt

GAL 5 L

EXL Samtex7 ELF B1 XRPU 1,25 LT

GAL 1,25 L

EXL Samtex7 ELF B1 XRPU 15 LT

GAL 15 L

EXL Samtex7 ELF B1 XRPU 2.5lt

CUT 2.5 L

EXL Samtex7 ELF B2 XRPU 1,25 LT

GAL 1,25 L

EXL Samtex7 ELF B2 XRPU 10 LT

GAL 10 LT

EXL Samtex7 ELF B2 XRPU 2,5 LT

GAL 2.5 L

EXL Samtex7 ELF B2 XRPU 5 LT

GAL 5 L

EXL Samtex7 ELF B3 XRPU 1,175 LT

GAL 1.175 L

EXL Samtex7 ELF B3 XRPU 9,4 LT

GAL 9.4 L

EXL Samtex7 ELF basis 3 XR 2.35 lt

GAL 2.35 L

EXL Samtex7 ELF basis 3 XRPU 4.7 lt

GAL 4.7 L

EXL Samtgrund Hellgrau XRPU B1 10 lt

GAL 10 L

EXL Seidenlatex Basis 1 10 lt

GAL 10 L

EXL SEIDENLATEX Basis 2 10 lt

GAL 10 L

EXL SEIDENLATEX Basis 3 10 lt

GAL 10 L

EXL Sylitol Antiklasur XRPU 10 LT

GAL 10 L

EXL Sylitol Bio-Innenfarbe Basis 1 10 lt

GAL 10 L

EXL Unimatt XPRU 10 lt

GAL 10 LT

Blackboard Paint mat SOTON 2,5 lt

GAL 2.5 L

Blackboard Paint satin SOTON 2,5 lt

GAL 2.5 L

Capamix Seidenlatex B 1 2,5 lt

GAL 2.5 L

Capamix Seidenlatex B1 10 lt

GAL 10 LT

Capamix Seidenlatex B1 5 lt

GAL 5 L

Capamix SeidenLatex Baza 3 2,35 lt

GAL 2.35 L

Capamix SeidenLatex Baza 3 4,7 lt

GAL 4.7 L

Capamix SeidenLatex Baza 3 9,4 lt

GAL 9.4 L

Capamix Seidenlatex Plus B3 2.35 lt

GAL 2.35 L

Capamix Seidenlatex Plus B3 9,4 lt

GAL 9.4 L

Caparol Blackboard Paint Matt 2,5 Ltr

GAL 2.5 L

Caparol Blackboard Paint Satin 2,5 Ltr

GAL 2.5 L

Caparol SeidenMattex B1 0,7 lt

CUT 0.7 L

Caparol SeidenMattex B1 10 lt

GAL 10 LT

Caparol SeidenMattex B1 2,5 lt

GAL 2.5 L

Caparol SeidenMattex B3 0,658 lt

CUT 0.658 LT

Caparol SeidenMattex B3 2,35 lt

GAL 2.35 L

Caparol SeidenMattex B3 9,4 lt

GAL 9.4 L

CX CapaLatex B 1 2.5 lt

GAL 2.5 L

CX CapaLatex B 3 14.1 lt

GAL 14,1 L

CX CapaLatex B1 10 lt

GAL 10 L

CX CapaLatex B1 15 lt

GAL 15 L

CX CapaLatex B3 2.35 lt

GAL 2.35 L

CX CapaLatex B3 9.4 lt

GAL 9.4 L

CX CapaMaxx Baza B1 10 lt

GAL 10 LT

CX CapaMaxx Baza B1 15 lt

GAL 15 L

CX CapaMaxx Baza B1 2.5 lt

GAL 2.5 L

CX CapaMaxx Baza B2 14.7 lt

GAL 14.7 L

CX CapaMaxx Baza B2 2.45 lt

GAL 2.45 L

CX CapaMaxx Baza B2 9.8 lt

GAL 9,8 L

CX CapaMaxx Baza B3 14.1 lt

GAL 14,1 L

CX CapaMaxx Baza B3 2.35 lt

GAL 2.35 L

CX CapaMaxx Baza B3 9.4 lt

GAL 9.4 L

CX CapaTrend B1 10 lt

GAL 10 L

CX CapaTrend B1 15 lt

GAL 15 L

CX CapaTrend B1 2.5 lt

GAL 2.5 L

CX Capatrend B1 5 lt

GAL 5 L

CX CapaTrend B3 10 lt

GAL 10 L

CX CapaTrend B3 15 l

GAL 15 L

CX CapaTrend B3 2.5 lt

GAL 2.5 L

CX Capatrend B3 5 lt

GAL 5 L

CX Premiumweiss 10 lt

GAL 10 L

CX Premiumweiss 5 lt

GAL 5 L

Eticheta GR Capamix CapaMaXX E.L.F. White/B1 10 l

BUC

GR Capamix CapaMaXX E.L.F. B2 0,686 l

CUT 0.686 L

GR Capamix CapaMaXX E.L.F. B2 2,45 l

GAL 2.45 L

GR Capamix CapaMaXX E.L.F. B2 9.8 lt

GAL 9,8 L

GR Capamix CapaMaXX E.L.F. B3 0,658 l

CUT 0.658 LT

GR Capamix CapaMaXX E.L.F. B3 2,35l

GAL 2.35 L

GR Capamix CapaMaXX E.L.F. B3 9,4 l

GAL 9.4 L

GR Capamix CapaMaXX E.L.F. White/B1 0,7 l

CUT 0.7 L

GR Capamix CapaMaXX E.L.F. White/B1 10 l

GAL 10 L

GR Capamix CapaMaXX E.L.F. White/B1 2,5 l

GAL 2.5 L

Agro Abbeizpaste Spezial 2,5 kg

GAL 2.5 KG

Agro Aquastop 600 ml

BUC

Agro Aquastop 9 kg

GAL 9 KG

Agro Fix-O-Flex H Dichtmasse betongrau 600 ml

BUC

Agro Gipsgrund Tiefengrund W 5 lt

CUT 5 L

Agrofix Kalk-Zementlöser 5 kg

GAL 5 KG

Agrofix Kalk-Zemetloser 1 kg

CUT 1 KG

Agropox 10 EG NEU 35 grey 5 kg

GAL 5 KG

Agropox 10 EG NEU DB301 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 10 EG NEU DB601 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 10 EG NEU DB701 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 10 EG NEU DB702 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 10 EG NEU DB702 5 kg

GAL 5 KG

Agropox 10 EG NEU DB703 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 10 EG NEU Hellgrau 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 10 EG NEU RAL 7042 5 kg

GAL 5 KG

Agropox 240 thix 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 240 thix 5kg

GAL 5 KG

Agropox 240 thix 25kg

GAL 25 KG

Agropox 240 thix 5 kg

GAL 5 KG

Agropox 240 thix 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 240 thix F2 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 240 thix F2 5 kg

GAL 5 KG

Agropox 240 thix RAL 9003 5 kg

GAL 5 KG

Agropox 240 thix weiss 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 240 thix weiss 5 kg

GAL 5 KG

Agropox 245 RAL 7042 5 KG

GAL 5 KG

Agropox 245 Teil B 2.5 kg

GAL 2.5 KG

Agropox 245 weiss 25 kg

CUT 25 KG

Agropox 245 weiss 5 kg

GAL 5 KG

Agropox 250 EG

CUT 25 KG

Agropox 250 EG Hellgrau 5 kg

GAL 5 KG

Agropox 250 EG RAL7001 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 250 EG RAL7001 5 kg

GAL 5 KG

Agropox 260 MG RAL 7035 25 kg

GAL 25 KG

Agropox 260 MG weiß 25 kg

GAL 25 KG

Agropox Elastic TF 25 kg

GAL 25 KG

Agropox Elastic TF oxidrot 25 kg

GAL 25 KG

Agropox HS SW 25kg

GAL 25 KG

Agropox KC 215 Rapid GRAU 25 kg

GAL 25 KG

Agropox KC 215 Rapid GRAU 5 kg

GAL 5 KG

Agropox Kunststoffmörtel 94, 1 Kg

CUT 1 KG

Agropox Kunststoffmörtel 94, 10 Kg

GAL 10 KG

Agropox Minium orange 25 kg

GAL 25 KG

Agropox Minium orange 5 kg

GAL 5 KG

Agropox Phosphat

CUT 25 KG

Agropox Primer Neu hellbeige 12 kg

GAL 12 KG

Agropox Primer Neu hellbeige 30 kg

GAL 30 KG

Agropox Primer Neu hellbeige 6 kg

GAL 6 KG

Agropox Primer Neu hellgrau 12 kg

GAL 12 KG

Agropox Primer Neu hellgrau 30 kg

GAL 30 KG

Agropox Primer Neu hellgrau 6 kg

GAL 6 KG

Agropox Primer Neu rotbraun 12 kg

GAL 12 KG

Agropox Primer Neu rotbraun 30 kg

GAL 30 KG

Agropox Primer Neu rotbraun 6 kg

GAL 6 KG

Agropox SW RAL 1013 25 kg

GAL 25 KG

Agropox SW RAL 1013 5 kg

GAL 5 KG

Agropox SW RAL 6018 25 kg

GAL 25 KG

Agropox SW RAL 6018 5 kg

GAL 5 KG

Agropox SW RAL 9002 5 kg

GAL 5 KG

Agropox SW RAL 9005ca 25 kg

GAL 25 KG

Agropox SW RAL 9005ca 5 kg

GAL 5 KG

Agropox SW RAL9002 25 kg

GAL 25 KG

Agropox SW ST RAL 1013 5 kg

GAL 5 KG

Agropox SW ST RAL 6018 5 kg

GAL 5 KG

Agropox SW ST RAL 9002 5 kg

GAL 5 KG

Agropox SW ST RAL9005ca 5 kg

GAL 5 KG

Agropur 363 RAL 7032 25 kg

GAL 25 KG

Agropur 363 RAL 7032 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color F3 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color F3 RAL 6032 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color Hellgrau 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL 1012 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL 5002 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL 5002 5 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL 5007 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL 5007 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL 5012 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL 5012 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL 5015 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL 5015 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL 6018 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL 6018 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL 7032 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL 8004 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL 8004 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL 8024 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL 9002 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL 9002 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL 9005ca 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL 9018 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL 9018 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL1012 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL1018ca 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL1018ca 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL1028 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL1028 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL3000 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL3000 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL4003 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL4003 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL5002ca 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL5002ca 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL7035 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL7035 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL8024 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL9003 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color RAL9003 5 kg

GAL 5 KG

Agropur Color RAL9005ca 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color weiss 25 kg

GAL 25 KG

Agropur Color weiss 5 kg

GAL 5 KG

Agropur EG RAL 7023 25 kg

CUT 25 KG

Agropur Einschicht- lack

GAL 28.5 kg

Agrosit Alu Plus Neu silber 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit Alu Plus Neu silber 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit Einschichtlack RAL5017 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit Einschichtlack RAL5017 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit Einschichtlack RAL5022 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit Einschichtlack RAL5022 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit Einschichtlack RAL7030 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit Einschichtlack RAL7030 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit Einschichtlack RAL7032 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit Einschichtlack RAL7032 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit Einschichtlack RAL7036 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit Einschichtlack RAL7036 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit Einschichtlack WEISS 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit Einschichtlack WEISS 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit SB mittelgrau 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit SB 5 kg Hellgrun

GAL 5 KG

Agrosit SB Beige 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit SB Beige 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB Blaugrun 31 25 Kg

GAL 25 KG

Agrosit SB Blaugrun 31 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB Hellgrun 72 25 Kg

GAL 25 KG

Agrosit SB Helllblau 16, 25 Kg

GAL 25 KG

Agrosit SB Mittegrau 1 kg

CUT 1 KG

Agrosit SB Mittelblau 05, 25 Kg

GAL 25 KG

Agrosit SB Mittelblau 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB mittelgrau 02 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL 6010 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL 1015 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL 1015, 25 Kg

GAL 25 KG

Agrosit SB RAL 3020 25kg

GAL 25 KG

Agrosit SB RAL 6005 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit SB RAL 6005 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL 6011 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL 6021 25 Kg

GAL 25 KG

Agrosit SB RAL 6033 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL 7032

GAL 25 KG

Agrosit SB RAL 7032 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL 7035 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL 7035, 25 Kg

GAL 25 KG

Agrosit SB Ral 7038 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit SB RAL 8001 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit SB RAL 8001 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL 9005 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL1002 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL5024 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit SB RAL5024 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit SB RAL8003 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit SB RAL8003 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit SB Schwimmbadanstrich mittelblau 1kg

CUT 1 KG

Agrosit SB Schwimmbadanstrich mittelblau 25kg

CUT 25 KG

Agrosit SB Schwimmbadanstrich mittelblau 5kg

CUT 5 KG

Agrosit SB Schwimmbadanstrich RAL 1013 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit SB Terakota 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit SB Terakota 5 kg

GAL 5 KG

Agrosit SB Terrakota 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB Turkish 5kg

GAL 5 KG

Agrosit SB Weiss 1 Kg

GAL 1 KG

Agrosit SB Weiss 25 kg

GAL 25 KG

Agrosit SB Weiss 5 Kg

GAL 5 KG

Agrosit SB Weiss -5 kg

GAL 5 KG

Agrosit SB, Mittelblau 1 Kg

CUT 1 KG

Agrosit SB, 5 Kg RAL 5015

GAL 5 KG

Agrosit SB, RAL 1015 1 Kg

CUT 1 KG

Agrosit SB, RAL 7032 1 Kg

CUT 1 KG

Agrovan 209 RAL 7030 5 kg.

GAL 5 KG

Agrovan 209 hellgrau 20 kg

GAL 20 KG

Agrovan 209 hellgrau 5 kg

GAL 5 KG

Agrovan 209 RAL 5007 20 kg

GAL 20 KG

Agrovan 209 RAL 5007 5 kg

GAL 5 KG

Agrovan 209 RAL 7030 20 kg.

GAL 20 KG

Agrovan 209 RAL 7030 20 kg

GAL 20 KG

Agrovan 209 RAL 7030 5 kg

GAL 5 KG

Agrovan 209 ST F1 20 kg

GAL 20 KG

Agrovan 209 ST hellgrau 20 kg

GAL 20 KG

Agrovan 209 ST hellgrau 5 kg

GAL 5 KG

Agrovan 209 ST RAL 7030 20 kg

GAL 20 KG

Agrovan 209 ST RAL 7030 5 kg

GAL 5 KG

Agrovan 209 ST RAL7035 5 kg

GAL 5 KG

Agrovan 209 ST weiss 20 kg

GAL 20 KG

Agrovan 209 ST weiss 5 kg

GAL 5 KG

Agrovan 209 weiss 20 kg

GAL 20 KG

Agrovan 209 weiss 5 kg

GAL 5 KG

Agrovan 231 24 kg

GAL 24 KG

Agrozinc EP 25 kg

GAL 25 KG

Agrozinc ES 25 kg

GAL 25 KG

Agrozinc SW 25 kg

GAL 25 KG

Agrozinc SW 5 kg

CUT 5 KG

Avertol B thix 25 kg

GAL 25 KG

Avertol Epotar 25 kg

GAL 25 KG

Avertol Epotar 5 kg

GAL 5 KG

Avertol Epotar HP 25 kg

GAL 25 KG

Avertol Epotar HP rotbraun 25 kg

GAL 25 KG

Avertol Epotar HP schwarz 25 kg

GAL 25 KG

Avertol Epotar Neu 25 kg

GAL 25 KG

Avertol Epotar rotbraun 25 kg

GAL 25 KG

Balkon & Terassendicht, 12 Kg

GAL 12 KG

Baufix Armierungsband gummiert 10 lfm

ROLE

Baufix Armierungsband gummiert 50 m x 130 mm

BUC

Baufix Duschdicht 12 kg

GAL 12 KG

Baufix Duschdicht 5 kg

CUT 5 KG

Baufix Pulver Bau- und Fliesenkleber 25 KG

GAL 25 KG

Betonfix Haftbrucke 1 kg

CUT 1 KG

Betonfix Haftbrucke 25 kg

GAL 25 KG

Betonfix Haftbrucke 5 kg

GAL 5 KG

Dachlack BT 5 lt

GAL 5 L

Isolan armare colt exterior

BUC

Isolan armare colt interior

BUC

Isolan Balkon- & Terrassendicht 32 Kg

GAL 32 KG

Isolan Baudicht 5 kg

GAL 5 KG

Isolan Baudicht, 30 kg

GAL 30 KG

Isolan Duschdicht 12 Kg

GAL 12 KG

Isolan Duschdicht 5 Kg

GAL 5 KG

Isolan glassgitter gewebe KMB fein 50 m

ROLE 50 M

Isolan Kellerdicht 2K, 30 Kg

GAL 30 KG

Isolan Schutzanstrich LF 10 kg

GAL 10 KG

Isolan Schutzanstrich LF 25 kg

GAL 25 KG

Isolan Spritzdicht 30 kg

GAL 30 KG

Isolan Spritzdicht S 25 kg

GAL 25 KG

Isolan Styrodicht 1K 30 l RO

GAL 30 L

Isolan Styrodicht 1K 30 lt

GAL 30 L

Klinkerol Agro 1 lt

CUT 1 L

Klinkerol Agro 5 lt

GAL 5 L

Natur- und Kunststeinsiegel, 1 lt

BUC 1 L

Natur- und Kunststeinsiegel, 5 lt

GAL 5 L

Natur-& Kunsteinreiniger 1 lt

BUC 1 L

Palesit Dichtstoff 0.6 lt

CUT 0.6 L

Palesit Dichtstoff 015 kieselgrau 310 ml

BUC 310 ml

Palesit Dichtstoff 015 kieselgrau 600 ml

BUC 600 ml

Palesit Rundschnur 10 mm 1bc = 1 m

BUC

Palesit Rundschnur 20 mm 1 bc = 1 m

BUC

Palesit Rundschnur 30 mm 1 bc = 1 m

BUC

Palesit Rundschnur 40 mm 1 bc = 1 m

BUC

Palesit Voranstrich 500 ml

BUC 0.5 L

Ravenit Elastic 2 37,5 kg

GAL 37.5 KG

Ravenit Hohlkehlen-mörtel 25 kg

GAL 25 KG

Refug 2,5 kg

GAL 2.5 KG

Refug 2,5 lt

GAL 2.5 L

Rephalt-refug Voranstrich, 1lt

BUC 1 L

Steinfluat L Agro 1 lt

CUT 1 L

STEINFLUAT L AGRO 5 Ltr.

GAL 5 L

Verdünnung 102 25 lt

CANISTRA 25 L

Verdünnung 102 5 lt

CANISTRA 5 L

Verdünnung 102 25 lt

GAL 25 L

Verdünnung 102 5 lt

CANISTRA 5 L

Verdunnung 149 25 lt

GAL 25 L

Verdünnung 149 5 lt

GAL 5 L

Verdünnung 149, 1 lt

CUT 1 L

Verdünnung 202, 1 lt

CUT 1 L

Verdünnung 202, 25 lt

CANISTRA 25 L

Verdünnung 202, 5 lt

CANISTRA 5 L

Verdünnung 215 25 l

CANISTRA 25 L

Verdünnung 215 25 lt

CANISTRA 25 L

Verdünnung 215 5 l

CANISTRA 5 L

Verdünnung 215 5 lt

CANISTRA 5 L

Verdünnung 224 1 lt

CUT 1 L

Verdünnung 224 25 lt

GAL 25 L

Verdünnung 224 5 lt

CUT 5 L

Verdünnung 65 25lt

GAL 25 L

Verdünnung 65 5lt

GAL 5 L

Verdünnung 65 1lt

CUT 1 L

Verdünnung 65 25lt

GAL 25 L

Verdünnung 65 1 lt

CUT 1 L

Verdunnung 65 25L

GAL 25 L

Verdunnung 65 5 lt

CUT 5 L

Verdunung 102 1 lt

CUT 1 L

Verdunung 224 25kg

GAL 25 KG

Wasserstopp Agro Rapid L 5 kg

GAL 5 KG

Wasserstopp Agro Rapid L 1 kg

GAL 1 KG

Disbon 973 Kupferband 1ST=1 ROL a 16,5 m

BUC

Disbon 974 ESD-Box - 1 karton = 1 stuck

BUC

Disbon 974 ESD-Box - 1 Karton = 3 Stück

CUTIE

Disbon Kupferband 973 1 st=1 rollen a 16,5 m

BUC

Disbon Kupferband 973 1 st=3 rollen a 16,5 m

CUTIE

404 DG Acryl-BodenS Basis 2 12,5 LT CARBON

GAL 12.5 L

421 DBX EMI Coat Hä. 1,6 KG

GAL 1,6 KG

421 DBX EMI Coat MA Steingr 8,4 KG

GAL 8,4 KG

429 DISBOTHAN PU Decksiegel AS Härter 5 KG

GAL 5 KG

442 DBPX GRSL Kieselgr 10 KG CAR

GAL 10 KG

443 DBPX Imprägnierung Hä. 1 KG

CUT 1 KG

443 DBPX Impragnierung MA 4 KG

CUT 4 KG

446 DTHAN PU Klarschicht 6 KG

GAL 6 KG

447 DBPX EMI Altweiß 10 KG

GAL 10 KG

449 DTHAN Deckschicht Kieselgrau 12 KG

GAL 12 KG

449 DTHAN Deckschicht Kieselgrau 6 KG

GAL 6 KG

453 DBPX Verlaufsch Mittelgr 10 KG

GAL 10 KG

453 DBPX Verlaufsch Steingrau 10 KG

GAL 10 KG

458 PU Aquasiegel 12 KG

GAL 12 KG

461 EP GRUND TS 10 KG

GAL 10 KG

466 DBX EP SCHICHT TS HÄ 6 KG

GAL 6 KG

466 DBX EP SCHICHT TS MA Kieselgr 24 KG

GAL 24 KG

467 DBX EMI HARTKSCH Kieselgr 15 KG

GAL 15 KG

467 DBX EMI HARTKSCH Steingr 15 KG

GAL 15 KG

468 DBPX EP Struktur MA Kieselgr 33,6 KG

GAL 33.6 KG

476 Disbon EP Rollsch HÄ 3,6 KG

GAL 3,6 KG

476 Disbon EP Rollsch MA Kieselgr 26,4KG

GAL 26,4 KG

481 DG EP UNIP Dunkelbraun 1 KG

CUT 1 KG

481 DG EP UNIP Dunkelbraun 10 KG

GAL 10 KG

481 DG EP UNIP Dunkelbraun 5 KG

GAL 5 KG

518 DCRET Flex Finish 12 LT.

CUT 15 L

518 DISBOCRET Flex Finish 12 LT

CUT 12 LT

922 DBX PHS Verschl N HÄ 6 KG

GAL 6 KG

922 DBX PHS Verschl N MA Hellbe 24 KG

GAL 24 KG

926 DBX PHS Decks HÄ 5,4 KG

GAL 5.4 KG

947 Disbon SlideStop Fine 1 KG

CUT 1 KG

947 Disbon SlideStop Medium 1 kg

CUT 1 KG

947 Disbon SlideStop Medium 3 KG

CUT 3 KG

947 Disbon SlideStop Rough 3 KG

CUT 3 KG

948 DBX CO CH BISCAYA C2 3MM 1 KG

CUT 1 KG

948 DBX CO CH TRENTINO C2 3MM 1 KG

CUT 1 KG

957 DBX MCCHIPS Amethyst 5 KG

CUT 5 KG

957 DBX MCCHIPS Aquamarin 5 KG

CUT 5 KG

957 DBX MCCHIPS Labradorit 5 KG

CUT 5 KG

958 DBX Stonecolor Albero 25 KG

SAC 25 KG

958 DBX Stonecolor Orissa 25 KG

SAC 25 KG

971 DBPX ESD Rollschicht Kieselgr 10 KG

GAL 10 KG

975 DBX Leitset

BUC

980 DBX NEFA POX RAL 8011 0,8 KG

BUC 0.8 KG

Capoxid 421 E.MI Coat Masse Basis Transparent 23.7 kg

GAL 23.7 KG

Disbocolor 499 Verdunner 1 lt

BUC 1 L

Disbocolor 499 Verdunner 10 lt

CANISTRA 10 L

Disbocret 502 Protec-plus Grau 25 kg.

GAL 25 KG

DISBOCRET 518 Flex Finish 15 LT

CUT 15 L

DISBOCRET 535 BetonLasur 12,5 LT

GAL 12,5 L

Disbocret 734 Nivelliergrund 20 lt

GAL 20 L

Disbocret 735 Nivelierschicht 25 kg

GAL 25 KG

Disbon 400 BodenFinish Basis 1 16 kg

GAL 16 KG

Disbon 400 BodenFinish Basis 1 12,5 LT

GAL 12.5 L

Disbon 400 BodenFinish Basis 2 12,5 lt

GAL 12.5 L

Disbon 400 BodenFinish Basis 2 16 kg

GAL 16 KG

Disbon 400 BodenFinish Basis 3 11,75 lt

GAL 11.75 L

Disbon 400 BodenFinish Basis 3 16 kg

GAL 16 KG

Disbon 400 BodenFinish Betongrau 12,5 lt

GAL 12.5 L

Disbon 400 BodenFinish Hellgrau 12,5 lt

GAL 12.5 L

Disbon 400 BodenFinish Kieselgrau 12,5 lt

CUT 12.5 L

Disbon 400 BodenFinish Kieselgrau 5l

BUC 5 L

Disbon 400 Bodenfinish Sonderfarbton 12,5 lt Beige 7

GAL 12.5 L

Disbon 400 Fussbodenfarbe B1 16 kg

GAL 16 KG

Disbon 400 Fussbodenfarbe B2 16 kg

GAL 16 KG

Disbon 400 Fussbodenfarbe B3 16 kg

GAL 16 KG

Disbon 401 BodenFarbe Kieselgrau 35 kg

GAL 35 KG

Disbon 404 Acryl -Bodensiegel B2 2 kg

CUT 2 KG

Disbon 404 Acryl Bodensiegel Basis 1 mit Carbon 2.5 Ltr.

GAL 2.5 L

Disbon 404 Acryl-Bodensiegel 12,5 lt Sonderton RAL 1015

GAL 12.5 L

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel B1 16 kg

GAL 16 KG

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel B1 2 kg

GAL 2 KG

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel B2 16 kg

GAL 16 KG

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel B3 16 kg

GAL 16 KG

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel B3 2 kg

GAL 2 KG

Disbon 404 Acryl-Bodensiegel Basis 1 mit carbon 12.5 lt

GAL 12.5 L

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel Basis 3 mit Carbon 11,75 lt

GAL 11.75 L

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel Basis 3 mit Carbon 2,35 lt

GAL 2.35 L

Disbon 404 Acryl-Bodensiegel Betongrau 12,5 lt

GAL 12.5 L

Disbon 404 Acryl-Bodensiegel Hellgrau mit Carbon 12,5 lt

GAL 12.5 L

Disbon 404 Acryl-Bodensiegel Kieselgrau 12,5 lt

GAL 12.5 L

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel Kieselgrau mit Carbon 12.5 lt

GAL 12.5 L

Disbon 404 Acryl-Siegel fur Boden B2 16 kg

GAL 16 KG

Disbon 404 Acryl-Siegel fur Boden beige 12,5 lt

BUC 12.5 L

Disbon 405 Klarsiegel 10 lt

CUT 10 L

Disbon 405 Klarsiegel 2,5 lt

GAL 2.5 L

Disbon 476 EP Rollsch Betongr 10 KG

GAL 10 KG

Disbon 476 EP Rollsch Kieselgr 10 KG

GAL 10 KG

Disbon 481 EP-Uniprimer Hellgrau 1 kg

CUT 1 KG

Disbon 481 EP-Uniprimer Hellgrau 10 kg

CUT 10 KG

Disbon 481 EP-Uniprimer Hellgrau 5 kg

CUT 5 KG

Disbon 481 EP-Uniprimer Hellgrau 5kg

CUT 5 KG

Disbon 481 EP-Uniprimer Hellgrau10 kg

CUT 10 KG

Disbon 481 EP-Uniprimer Weiss 1 kg

BUC 1 KG

Disbon 481 EP-Uniprimer Weiss 10 kg

CUT 10 KG

Disbon 481 EP-Uniprimer Weiss 10kg

CUT 10 KG

Disbon 481 EP-Uniprimer Weiss 1kg

CUT 1 KG

Disbon 481 EP-Uniprimer Weiss 5 kg

CUT 5 KG

Disbon 489 EP Klarsiegel Haerter 8,33 kg

CUT 8.33 KG

Disbon 489 EP Klarsiegel Masse 16,67 kg

CUT 16.67 KG

Disbon 947 Slidestop 1 kg

CUT 1 KG

Disbon 984 CQ Natur 25 kg

GAL 25 KG

DISBON WHG 5011 Grundschicht masse 20 kg

CANISTRA 20 KG

DISBON WHG 5011 Grundschichte Harter 10 kg

CUT 10 KG

DISBON WHG 5022 Leitschicht Hartere 8 kg

CUT 8 KG

DISBON WHG 5022 Leitschicht Masse 2 kg

CUT 2 KG

DISBON WHG 5033 Verlaufschichte AS Harter 6 kg

CUT 6 KG

DISBON WHG 5033 Verlaufschichte AS Masse RAL 7032 24kg Kieselgrau

CUT 24 KG

Disbon WHG 5044 Verlaufschic Hä. 6 KG

GAL 6 KG

Disbon WHG 5044 Verlaufschic MA 24 KG

GAL 24 KG

Disbopox 421 EMI Coat Steingrau 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 435 EP-Mattsiegel a 5 kg

GAL 5 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 1 mit Carbon 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 1 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 1 mit Carbon 5 kg

GAL 5 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 2 mit Carbon 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 2 mit Carbon 5 kg

GAL 5 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel basis 3 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel basis 3 mit Carbon 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel Basis 3 mit Carbon 5 kg

GAL 5 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel Betongrau 5 kg

GAL 5 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel Kieselgrau a 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel Kieselgrau mit Carbon 5 kg

CUT 5 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel Sonderfarbton a 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 442 GaragenSiegel Sonderton 10 kg

CUT 10 KG

Disbopox 442 GRSL Mittelgr 10 KG CAR

GAL 10 KG

Disbopox 443 EP-Impraegnierung Transparent a 5 kg 2K-Kunststoffgebinde

GAL 5 KG

Disbopox 443 EP-Impragnierung Transparent a 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid Basis 2 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid Kieselgrau 10 kg

CUT 10 KG

Disbopox 447 EMI Härter 16 KG

GAL 16 KG

Disbopox 447 EMI Masse Kieselgrau 24 KG

GAL 24 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid Altweiss 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid B1 5 kg

GAL 5 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid B2 5 kg

GAL 5 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid B3 5 kg

GAL 5 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid Basis 1 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid Basis 1 a 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid Basis 2 a 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid Betongrau 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid Haerter 16 kg

GAL 16 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid Masse Betongrau 24 kg

GAL 24 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid Masse Kieselgrau Ton 770 a 24 kg

GAL 24 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid Masse Sonderfarbton 24 kg

GAL 24 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid Masse und Harter Kieselgrau Ton 770 neu 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 447 Wasserepoxid Sonderfarbton 10 kg Beige FTB :7

GAL 10 KG

Disbopox 447 Wasserpoxid Basis 3 a 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 447 Wasserpoxid Basis 3 a 10 kg.

GAL 10 KG

Disbopox 453 Verlaufschicht Harter 4 kg

CUT 4 KG

Disbopox 453 Verlaufschicht Kieselgrau 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 453 Verlaufschicht Masse Kieselgrau 36 kg

CUT 36 KG

Disbopox 453 Verlaufschicht Masse Mittelgrau 36 kg

GAL 36 KG

Disbopox 453 Verlaufschicht Masse Sonderton 36 kg

GAL 36 KG

Disbopox 455 Contact R10 Kieselgrau 10 kg

GAL 10 KG

Disbopox 460 EP Grund Haerter 7,5 kg

CUT 7.5 KG

Disbopox 460 EP Grund Masse 17,5 kg

CUT 17.5 KG

Disbopox 468 EP-Strukturschicht Kieselgrau a 10 kg

CUT 10 KG

Disbopox 468 EP-Strukturschicht Steingrau a 10 kg

CUT 10 KG

DISBOPOX 477 AS Siegel Kieselgrau 10 KG

GAL 10 KG

Disbopox 477 AS-Siegel 10 kg Sonderton Sonderanfertigungen

GAL 10 LT

Disbopox 5022 WHG Leitschicht Masse 2 KG

GAL 2 KG

Disbopox 903 EP Rapid 500 ML

BUC 0.5 L

Disbopox ESD 971 Rollschicht Lichtgr 10 KG

GAL 10 KG

Disbopur 305 Kombi RAL 7032 10 kg

GAL 10 KG

Disbopur 459 PU-AquaColor Basis 1 4 kg

CUT 4 KG

Disbopur 459 PU-AquaColor Basis 1 1 kg

CUT 1 KG

Disbopur 459 PU-AquaColor Basis 2 4 kg

CUT 4 KG

Disbopur 459 PU-AquaColor Basis 2 1 kg

CUT 1 KG

Disbopur 459 PU-AquaColor Basis 3 4 kg

CUT 4 KG

Disbopur 459 PU-AquaColor Basis 3 1 kg

CUT 1 KG

Disbothan 240 PU-Dichtstoff Betongrau 600 ML

BUC

Disbothan 436 PU-Decksiegel Haerter 5 kg

GAL 5 KG

Disbothan 436 PU-Decksiegel Harter 6 kg.

GAL 6 KG

Disbothan 436 PU-Decksiegel Masse 25 kg Sonderton

GAL 25 KG

Disbothan 436 PU-Decksiegel Masse Kieselgrau 24 kg.

GAL 24 KG

Disbothan 436 PU-Decksiegel Masse Kieselgrau 25 kg

GAL 25 KG

Disbothan 446 PU Klarschicht Transparent 12 kg

GAL 12 KG

Disbothan 446 PU-Klarschicht 5 lt

GAL 5 L

Disbothan 446 PU-Klarschicht Transparent 1 kg

BUC

Disbothan 446 PU-Klarschicht Transparent 1 lt

BUC 1 L

Disbothan 446 PU-Klarschicht Transparent 10 ltr.

GAL 10 L

Disbothan 446 PU-Klarschicht Transparent 5 lt

CUT 5 L

Disbothan 449 PU - Deckschicht Kieselgrau NEU 5 lt

BUC

Disbothan 449 PU-Dackschicht Kieselgrau 10 lt

GAL 10 L

Disbothan 449 PU-Deckschicht Kieselgrau NEU 20 lt

GAL 20 L

Disboxid 419 Verdunner 10 lt

CANISTRA 10 L

Disboxid 419 Verdunner 2,5 lt

CUT 2.5 L

Disboxid 419 Verdunner 25 lt

CANISTRA 25 L

Disboxid 420 E.MI Primer 1 kg

CUT 1 KG

Disboxid 420 E.MI Primer 10 kg

CUT 10 KG

Disboxid 420 E.MI Primer 5 kg

CUT 5 KG

Disboxid 420 E.MI Primer Härter 7,5 kg

CUT 7.5 KG

Disboxid 420 E.MI Primer Masse 17,5 kg

CUT 17.5 KG

Disboxid 421 E. MI Coat Harter 4.8 kg

GAL 4.8 KG

Disboxid 421 E. MI Coat Masse 25.2 kg Sonderton

GAL 25.2 KG

Disboxid 421 E.MI Coat 10 kg Sonderton

CUT 10 KG

Disboxid 421 E.MI Coat basis transparent 9.5 kg

GAL 9.5 KG

Disboxid 421 E.MI Coat basis weiss 10 kg

GAL 10 KG

Disboxid 421 E.MI Coat Kieselgrau 10 kg

CUT 10 KG

Disboxid 421 E.MI Coat Kieselgrau 3 kg

CUT 3 KG

Disboxid 421 E.MI Coat Masse Basis Weiss 25.2 kg

GAL 25.2 KG

Disboxid 421 E.MI Coat Masse Kieselgrau 25,2 kg

GAL 25.2 KG

Disboxid 421 E.MI Coat Masse Lichtgrau 25,2 kg

GAL 25.2 KG

Disboxid 421 E.MI Coat Masse Steingrau 25,2 kg

GAL 25.2 KG

Disboxid 422 E.MI ClearCoat 10 kg

GAL 10 KG

Disboxid 422 E.MI ClearCoat Harter 8.33 kg

CUT 8.33 KG

Disboxid 422 E.MI ClearCoat Masse 16.67 kg

CUT 16.67 KG

Disboxid 430 EP-Rollschicht kieselgrau 10 kg

CUT 10 KG

Disboxid 430 EP-Rollschicht Sonderton 10 kg

CUT 10 KG

Disboxid 431 Spezial -Verduner 2,5 lt

CUT 2.5 L

Disboxid 433 EP-Grund BF 10 kg

GAL 10 KG

Disboxid 433 Ep-Grund BF 5 kg

CUT 5 KG